Επικοινωνία    By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

    Πολύχρονο 630 85, Κασσάνδρα, Χαλκιδική

    τηλ: 23740 52124

    email: book@hotelodysseas.com